Đố vui cơ học

1. Một cốc nước đầy đến tận miệng, có nước đá nổi ở trên:

Khi đá tan hết thì nước có tràn ra khỏi cốc không?

2. Một con ong vo ve bay trên một cái cân. Một bạn nhanh tay úp một cái cốc lên trên con ong. Con ong tiếp tục bay tại chỗ, không chạm vào thành cốc.

Cốc nặng 1.0 g, con ong nặng 0.1 g. Hỏi cái cân sẽ chỉ 1.0 g hay 1.1 g?

Advertisements

Một năm bằng bao nhiêu giây?

– Một năm bằng bao nhiêu giây?

– Không cần tính cũng có thể nói được ngay là một năm gần bằng π×107 giây.

– Tại sao lại có số π?

– Vì quỹ đạo của trái đất quanh mặt trời là hình tròn.

– Tại sao lại 10 luỹ thừa 7?

– Vì một tuần có 7 ngày.

– Tại sao lại gần bằng, mà không phải là đúng bằng?

– Vì quỹ đạo của trái đất quanh mặt trời thực ra không phải là hình tròn, mà là hình elíp.