Hành khúc vật lý

Nhân dịp LHC tiến hành thí nghiệm va chạm giữa proton và hạt nhân (của nguyên tử chì), mời các bạn nghe lại bài hát của Vladimir Vysotsky (bằng tiếng Nga) từ những năm 1960:

Advertisements